_DSC3832.jpg

#nomore

#nomore

#nomore is a project initiated by Evelina Lundgren who is also the model in these images. The project was made to raise awareness and resistance against domestic violence. No matter of gender, be it mental or physically in close relationships. The images you see here were created with this purpose in mind and we hope that these will remind you that even though these images are fabricated, actual situations of what they depicts are happening in real life. 

E. CAP-Photo is proud to stand beside such a project and hope that more people will help raise the awareness and work against such situations occurring. We encourage you to add the #nomore to show your support. 

Make-up was done by Tonie Rombin. While  the photographs, lighting and editing was made by Erik Eriksson at E.CAP-Photo.

No person was harmed or subjected to pressure during the creation of these images.


#nomore är ett projekt på initiativ från Evelina Lundgren som också är modellen i projektets bilder. Projektet skapades för att öka medvetenhet men också motståndet mot våld i nära relationer. Detta utan hänsyn till kön oavsett om våldet är mentalt eller fysiskt. Bilderna du finner på denna sida skapades med detta mål i åtanke och vi hoppas att de ska påminna dig om att även om dessa bilder är fabricerade, så sker sådan situationer i verkligheten.

E. CAP-Photo är stolt över att stå bidra till ett sådant projekt och hoppas att mer människor vill öka medvetenheten och arbeta mot att sådana citationer uppstår. 

Make-up är gjord av Tonie Rambin. Detta medan fotografering, ljus och retush gjordes av Erik Eriksson på E. CAP-Photo.

Ingen person blev skadad eller utsattes för tvång underskattandet av dessa bilder.

Click on the images for enlargements/klicka på bilderna för förstoringar.